s{΍Rc̐@jq@SO
s
Q|O
X
D
t@
c@
mQ|On
15- 6
15- 6
@ j
ÐD
S1
Im
m|n
15- 4
10-15
5- 0
@
S2
XIn
mQ|On
15- 7
15-10
OY