s{΍Rc̐ jq@SR
xR
Q|P

D
l
Rc zl
mQ|Pn
21-17
13-21
21-18
l
J גn
S1
đ
mO|Qn
15-21
8-21
K
S2
R{
mQ|On
21- 8
21-18
Đ